Founding Team
Nikhil Goyal
Founder and CEO
Nikhil Goyal
Alejandro Giuffrida
Latam Team Head
Alejandro Giuffrida
Kavya GN
Human Resource
Kavya GN
Radhika Mahajan
BD Executive
Radhika Mahajan
Ankita Rai
Marketing Executive
Ankita Rai
R.K Kedia
HR Consultant
R.K Kedia
Navraj Sharma
Blockchain Developer
Navraj Sharma
Shubham Jaiswal
Blockchain Developer
Shubham Jaiswal
Hemant Kumar
Blockchain Developer
Hemant Kumar
Vivek Tyagi
Blockchain Developer
Vivek Tyagi
Rishab Dhar
Flutter Developer
Rishab Dhar
Tanuj Srivastava
Blockchain Developer
Tanuj Srivastava
Our Partners
[object Object][object Object][object Object][object Object][object Object][object Object][object Object][object Object][object Object][object Object][object Object][object Object][object Object][object Object][object Object][object Object]